Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Bedre plads til bustrafik

Som en del af Infrastrukturplan 2035 er det besluttet at afsætte 100 millioner kroner til at forbedre busfremkommeligheden i hele landet.

24. nov. 2021

Indhold

  Det skal være lettere og hurtigere for landets busser at komme frem og køre til tiden. Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har i aftale om ’Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035’ afsat midler til forbedring af busfremkommelighed, som alle parterne bag Infrastrukturplan 2035 har tilsluttet sig – det vil sige også Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.
  Bevillingen på 100 millioner kroner skal bruges på tiltag, der gør det lettere for busserne at komme igennem trafikken. Det kan eksempelvis være udvidelse af en højresvingsbane, forlængelse af grønt lys i bussens kørselsretning eller flytning af et busstop, så bustrafikken glider bedre.

  Der er krav til medfinansiering på mindst 50 pct. til de lokale og regionale initiativer for busfremkommeligheden. Der bliver afsat 50 millioner i 2022 og i 2023.

  Fakta

  Bevillingen kan blandt andet bruges på at fremrykke busstop ved busstoppestederne, omlægge stationer, modvirke trængselsudfordringer, som skal udmønte sig i køretidsbesparelser for bustrafikken.

  Aftaleparterne har afsat 100 millioner kroner med krav om medfinansiering på mindst 50 pct. til busfremkommeligheds-initiativer. Det vil være muligt for kommuner, regioner og trafikselskaber (i samarbejde med kommuner og/eller regioner) at søge.

  Ansøgere med disse formål bliver prioriteret:

  • At øge bussernes fremkommelighed og rettighed, og som dermed reducerer køretider.
  • At skabe forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik.
  • At bidrage til at flere passagerer tager del i den kollektive trafik.
  • At forbedre sammenhængen mellem transportmidler – enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler
  • At effektivisere busdriften.

  Trafikstyrelsen modtager, koordinerer og behandler ansøgningerne, som herefter forelægges forligskredsen.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Enhedslisten:
  Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61625101

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Alternativet
  Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14