Gå til hovedindhold

CEF-ansøgningsrunde 2021: Europa-Kommissionen afsætter 7 mia. EUR til støtte af infrastrukturprojekter på tværs af EU

Den 19. januar 2022 kl. 17.00 er der frist for en ny ansøgningsrunde for Connecting Europe Facility (CEF) Transport. Ansøgningsrunden angår infrastrukturprojekter, hvis formål det er at etablere, opgradere og forbedre den europæiske transportinfrastruktur.

En blå lastbil kører under et motorvejsskilt hvorpå der står Puttgarden.

Indhold

  Den 16. september 2021 offentliggjorde Europa-Kommissionen det såkaldte 2021 CEF Transport MAP call. Ansøgningsrunden udløber den 19. januar kl. 17.00

  I alt afsættes der 7.050 mio. EUR, som er opdelt i tre puljer:

  1. 3.670 mio. EUR fra den generelle pulje (general envelope)

  2. 3.050 mio. EUR fra samhørighedspuljen (cohesion envelope)

  3. 330 mio. EUR fra puljen for militær mobilitet (Military mobility envelope)

  Danske støttemodtagere kan alene søge om støtte med midler fra den generelle pulje og puljen for militær mobilitet, da Danmark ikke er et samhørighedsland.

  Prioriteter

  Ansøgningsrunden giver mulighed for støtte til transportinfrastrukturprojekter inden for følgende prioriteter:

  • Infrastructure projects on the Core and Comprehensive TEN-T (railways, inland waterways, maritime and inland ports, roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms)
  • Smart applications for transport (ERTMS, ITS, SESAR, RIS, etc.)
  • Transport interoperability
  • Alternative fuels infrastructure (including electricity fast-charging and hydrogen refuelling infrastructure on the TEN-T road network)
  • Motorways of the Sea
  • Multimodal passenger hubs
  • Reduction of rail freight noise
  • Safe and secure parking infrastructure
  • Road safety
  • Improvement of transport infrastructure resilience, in particular to climate change and natural disasters
  • Adaptation of transport infrastructure for Union external border checks purposes
  • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual-use (Military Mobility envelope)

  Et komplet overblik over ansøgningsrundens betingelser og prioriteter kan læses her: https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en

  Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger

  Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift af Transportministeriet inden indsendelse til Europa-Kommissionen. Ansøgeren sender selv ansøgningen til Europa-Kommissionen elektronisk.

  - 16. september 2021: Ansøgningsrunden offentliggøres.

  - 27. september 2021: Europa-Kommissionen afholder CEF Transport Virtual Info Day. Tilmelding nødvendig.

  - 15. oktober 2021: FRIST: Projektbeskrivelse sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen. Format til brug for indsendelse af projektbeskrivelsen kan findes ved at klikke på linket i nedenstående boks ”Derudover henvises der til Transportministeriets almindelige ansøgningsbetingelser”.

  - 1. december 2021: FRIST: Samlet ansøgning inkl. bilag sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen.

  - 3. januar 2022 kl 12: FRIST: Ansøgerne indsender den endelige ansøgning inklusiv bilag til Transportministeriet og Trafikstyrelsen.

  - 19. januar 2022 kl. 17.00: FRIST: Elektronisk indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen

  Bemærk, at formatet til dokumentation af miljøhensyn skal godkendes af Miljøstyrelsen. Frist for fremsendelse af dette format fastsættes efter nærmere aftale med Miljøstyrelsen. Der opfordres til at ansøgeren snarest, og senest d. 28. oktober 2021, henvender sig til Miljøstyrelsen og aftaler nærmere om fremsendelsen af den nødvendige dokumentation på mst@mst.dk med kopi til htor@tbst.dk.

  Det er obligatorisk at indsende såvel projektbeskrivelsen som den samlede ansøgning inkl. bilag til Transportministeriet og Trafikstyrelsen senest ved de angivne frister.

  Projektbeskrivelse og samlede ansøgning inkl. bilag skal sendes til: trm@trm.dk, erv@trm.dk og htor@tbst.dk.