Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

En 10 km-strækning på Rute 11 får opgradering

Der er afsat 414 millioner kroner til en opgradering af Rute 11 mellem Varde og Korskroen i Infrastrukturplan 2035. Opgraderingen skal blandt andet forbedre sikkerheden og afviklingen af trafikken i området.

03. dec. 2021

Indhold

  Bedre trafikafvikling og trafiksikkerhed på Rute 11 mellem Varde og Korskroen skal nu undersøges nærmere. Der er med Infrastrukturplan 2035 afsat 414 millioner kroner til dette sammen med gennemførelse af opgraderingen. Det har regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne besluttet.

  Rute 11 løber fra den dansk-tyske grænse ved Sæd i syd til Aalborg i nord og udgør en hovedfærdselsåre for blandt andet ferietrafikken fra syd til Vestkysten. Strækningen, som får en opgradering, går mellem Esbjergmotorvejen ved Korskroen og Esbjergvej ved Varde. Strækningen er på cirka 10 kilometer og er i dag en relativt smal 2-sporet landevej uden cykelsti.

  På strækningen kører cirka 9000 biler i gennemsnit pr. døgn, og om sommeren er trafikken markant forhøjet. For at give bedre forhold til blandt andet turisme og erhvervslivet er der i undersøgelsen derfor fokus på mulighederne for en 2+1-vej med cykelsti, på muligheder og behov for at sanere de allerede eksisterende adgange og overkørsler, og om lokale veje eventuelt skal ændres. Der vil også være fokus på støjforhold på strækningen.

  Fakta

  I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 414 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering af opgradering af Rute 11 mellem Varde og Korskroen og efterfølgende anlæg. Opgraderingen sker på en strækning på cirka 10 kilometer mellem Esbjergmotorvejen ved Korskroen og Esbjergvej ved Varde.

  Udgangspunktet for undersøgelsen er en opgradering af vejen til 2+1-vej med cykelsti. Heri er fokus også på muligheder og behov for at sanere de eksisterende adgange og overkørsler, og om der eventuelt skal ændres lokale veje. Derudover bliver det også undersøgt – som et alternativ til 2+1-vejen – om der skal en mindre omfattende løsning til ruten (et såkaldt 0+-alternativ). Det kunne for eksempel være, at man ser på opgradering af knudepunkter samt anlæg af cykelsti.

  Miljøkonsekvensvurderingen igangsættes i foråret 2022 og forventes afsluttet ved årsskiftet 2023/2024.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14