Gå til hovedindhold

En forundersøgelse til en fast forbindelse mellem Als og Fyn sættes nu i gang

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. En forbindelse, som blandt andet skal rykke Syddanmark tættere sammen.

Indhold

  En fast forbindelse mellem Als og Fyn skal nu undersøges nærmere. Det er der afsat 20 millioner kroner til i Infrastrukturplan 2035. Det har regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne besluttet.

  Formålet med den faste forbindelse mellem Als og Fyn er blandt andet at give rejsende den størst mulige tidsbesparelse samt at rykke Syddanmark tættere sammen. Men først skal der laves en forundersøgelse, som blandt andet skal give indblik i, hvor linjeføringen skal ligge, så der bliver taget mest hensyn til lokale landskabsforhold, naturområder, bebyggelser og kulturarv. Som en del af forundersøgelsen bliver der også undersøgt en opgradering af de landanlæg, som forbindelsen skal gå til og fra – Rute 43 på Fyn og Rute 8 på Als. Det betyder, at der ikke foretages undersøgelser af at etablere nye motorveje på hverken Fyn eller Als.

  Forundersøgelsen skal beskrive løsninger både som tunnel og bro ligesom undersøgelsen også skal dække mulighederne for at genanvende den kommende tunnelelementfabrik i Rødbyhavn til at bygge forbindelsen.

  Derudover har partierne bag aftalen besluttet, at der også skal ses nærmere på muligheden for cykler og kollektiv transport i forbindelsen med undersøgelsen.

  Som udgangspunkt forventes det, at der vil komme brugerbetaling på projektet, og det skal undersøges, hvor stor en del af anlægsomkostningerne, der kan dækkes ved brugerfinansiering.

  De 20 millioner kroner er fordelt år på tre år: 5 millioner kroner i 2022, 10 millioner kroner i 2023 og 5 millioner kroner i 2024.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14