Europa-Kommissionen lancerer ansøgningsrunde for SESAR Deployment Manager

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 29. oktober 2021 en ansøgningsrunde for udvælgelsen af EU’s SESAR Deployment Manager samt tildelingen af partnerskabsaftaler og specifikke støtteaftaler.

Foto: Jan Eliassen/Naviair

11. november 2021

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 29. oktober 2021 en ansøgningsrunde for SESAR-området under EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF).

Ansøgningsrunden giver luftfartsaktører mulighed for at søge om EU-støtte til aktiviteter relateret til SESAR Deployment Manager.

Der er afsat i alt 10 mio. EUR til ansøgningsrunden.

Nærmere information omkring ansøgningsrunden kan findes via linket nedenfor.

Ansøgningsrunden udløber den 31. januar 2022 kl. 17.00.

Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger

Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift af Transportministeriet inden indsendelse til Europa-Kommissionen. Ansøgeren sender selv ansøgningen til Europa-Kommissionen elektronisk.

- 29. oktober: Ansøgningsrunden offentliggøres

- 11. januar 2022: FRIST: Samlet ansøgning inklusiv bilag sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen

- 31. januar 2022 kl. 17.00: FRIST: Elektronisk indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen.

Det er obligatorisk at indsende den samlede ansøgning inklusiv bilag til Transportministeriet og Trafikstyrelsen senest ved den angivne frist. Ansøgningen inklusiv bilag bedes sendt til: trm@trm.dk; erv@trm.dk og htor@tbst.dk

Derudover henvises der til Transportministeriets almindelige ansøgningsbetingelser, som kan findes via linket nedenfor.