Havnepulje åbner for ansøgninger i 2022

I Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 50 millioner kroner til en medfinansieringspulje til danske erhvervshavne. Midlerne kan gå til opgradering af infrastruktur, oprensning og uddybning af indsejling til havne eller etablering af eksempelvis kajanlæg og landstrøm.

Danmarkskort med projekterne skitseret

09. december 2021

Partierne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 (S, V, DF, SF, RV, K, NB, LA og KR) har øremærket 50 millioner kroner til udbygning og opgradering af erhvervshavnene. Pengene er i en pulje, som åbner for ansøgninger fra danske erhvervshavne medio 2022.

Inden udgangen af 2022 vil alle ansøgere have fået tilsagn eller afslag på deres ansøgning. Der stilles krav om egenfinansiering på minimum 50 procent af anlægssummen til projektet. Puljen har til formål at støtte investeringer, opgraderinger eller udskiftninger af havneinfrastruktur og adgangsveje til havne. Det er blandt andet, oprensning af indsejlingen til erhvervshavne, etablering af forbindelsesveje på landsiden mellem havne og det øvrige vejnet og etablering af moler.

Det er Trafikstyrelsen, der administrerer puljen og ansøgningsrunden. Forligskredsen bag puljen skal i 2022 tage stilling til, hvilke projekter, der skal støttes med midler fra puljen.

Kontaktoplysninger til ordførere:

Socialdemokratiet:
Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

Venstre:
Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

Dansk Folkeparti
Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

Socialistisk Folkeparti:
Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

Radikale Venstre:
Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

Det Konservative Folkeparti
Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

Nye Borgerlige
Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

Liberal Alliance
Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

Kristendemokraterne
Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14

Læs kommissoriet

pdf

Kommissorium for havnepulje

0,12 MB Download