Gå til hovedindhold
Nyhed

Historisk mange ladestandere blev sat op i august

Udbredelsen af el- og hybridbiler er afhængig af gode muligheder for at lade op. Derfor er der igangsat flere politiske initiativer, der skal accelerere opsætningen af ladestandere, og i august steg antallet af offentligt tilgængelige ladepunkter til cirka 4.200.

25. sep. 2021

Indhold

  Regeringen har en ambition om en million grønne biler på de danske veje i 2030, og det kræver gode muligheder for, at de grønne biler kan lades op. Hen over sommeren er oplademulighederne blevet bedre, da udviklingen i antal ladepunkter er accelereret med en historisk stigning på 16 procent i august 2021.

  - Der er fuld gas på udrulningen af ladeinfrastrukturen i Danmark, og det skal vi fortsætte med. De grønne biler er her, og der kommer stadig flere, og der er allerede ventetid ved de mest spidsbelastede ladestandere. Det kan afskrække nogle potentielle nye elbilejere fra at skifte den fossile bil ud. Fra regeringens side har vi ad flere omgange sat penge af til medfinansiering af ladeinfrastruktur, senest en halv milliard i infrastrukturplanen, og vi arbejder på at tilpasse de lovgivningsmæssige rammer. Men der er rig mulighed for, at forskellige aktører etablerer flere ladestandere uafhængigt af det, også uden for de større byer, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Antallet af elbiler registreret i Danmark er mere end firedoblet over de seneste tre år, og selvom antallet af ladepunkter også er steget, er det ikke steget proportionelt. Antallet af ladepunkter per elbil er de seneste år derfor faldet fra ét ladepunkt per fire elbiler i 2018 til ét ladepunkt per 11 elbiler i august 2021.

  Fakta

  Der er i august 2021 cirka 4.200 offentligt tilgængelig ladepunkter i Danmark.

  Koncentrationen af offentligt tilgængelige ladepunkter varierer fra kommune til kommune. Landsgennemsnittet fordelt på kommuner ligger på 0,73 ladepunkter pr. tusinde indbyggere, og både tæt befolkede områder og landområder er repræsenteret i top 20 over kommuner med flest ladepunkter. Således ligger Frederiksberg i toppen med 2,27 offentligt tilgængelige ladepunkter pr. tusinde indbyggere, efterfulgt af København, Bornholm, Samsø og Sønderborg. Det er særligt kommuner med trafikale knudepunkter som lufthavne og større broforbindelser, der har mange ladepunkter. Samt kommuner, der har udarbejdet målrettede strategier for klimaneutralitet som for eksempel Samsø, Sønderborg og København

  I forhold til typer af ladestandere har knap halvdelen af offentligt tilgængelige ladepunkter en ladeeffekt på op til 20 kilowatt. Hurtigladere, som bruger 30-60 minutter på en opladning, udgør cirka 50 procent af de offentligt tilgængelige ladestandere. Lynladerne, der kan lade et tomt batteri på under en halv time, udgør cirka 4 procent.

  Data leveret fra ChargeX til og med august 2021.