Gå til hovedindhold

Initiativer til sikring af vareforsyningen

Transportminister Benny Engelbrecht har taget initiativ til forlængelse af en række kørekort og beviser inden for vejtransportsektoren med henblik på at sikre forsyningen af varer.

Indhold

  Transportministeriet har modtaget meldinger fra både transportbranchen og chauffører om aflyste kurser og nedlukkede skoler, således at chaufførerne ikke kan få fornyet deres kørekort, uddannelsesbeviser med videre. Selvom der er sket en genåbning i samfundet, vil der stadig være et stort efterslæb på uddannelsesinstitutionerne.

  Transportministeren har derfor taget initiativ til forlængelse af en række kørekort og beviser inden for vejtransportsektoren med henblik på at sikre forsyningen af varer.

  - Jeg har gennem hele pandemien været i tæt dialog med transportbranchen og har løbende tilpasset regler og frister, så de har kunnet sikre forsyningerne. Nu er vi ved at genåbne samfundet, og her skal vi selvfølgelig sørge for, at der er tid til at indhente det efterslæb, der er mange steder. Derfor følger jeg det også løbende, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Forlængelsen af gyldigheden er fastsat i en bekendtgørelse med hjemmel i den nye epidemilov og gælder kørekort og beviser med videre, der er udløbet i perioden fra den 1. september 2020 til den 12. maj 2021. Gyldighedstiden forlænges til den 13. maj 2021, da bekendtgørelsen alene kan udstedes med en gyldighedstid på fire uger.

  Ved behov for at forlænge gyldighedstiden yderligere vil man skulle følge de nye regler om parlamentarisk kontrol i epidemiloven, som blandt andet omfatter godkendelse i Folketingets Epidemiudvalg.

  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021, og der er tale om forlængelse af følgende kørekort og beviser:

  - Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
  - Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
  - Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
  - Kørekort med kørelærergodkendelse
  - Legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med særtransporter.

  Forlængelsen af gyldighedstiden skal sikre opretholdelse af forsyningskæderne i Danmark.