Initiativer til sikring af vareforsyningen

Transportministeren har taget initiativ til forlængelse af en række kørekort og beviser inden for vejtransportsektoren med henblik på at sikre forsyningen af varer.

Lastbil i landskab
Foto: Ulrik Jantzen

28. februar 2021

Transportministeriet har modtaget adskillige meldinger fra både transportbranchen og chauffører om aflyste kurser og nedlukkede skoler, således at chaufførerne ikke kan få fornyet deres kørekort, uddannelsesbeviser m.v.

Transportministeren har derfor taget initiativ til forlængelse af en række kørekort og beviser inden for vejtransportsektoren med henblik på at sikre forsyningen af varer.

Forlængelsen af gyldigheden er fastsat i en ændringsbekendtgørelse og gælder kørekort og beviser, der er udløbet i perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021.

Som det fremgår af ændringsbekendtgørelsens ordlyd, forlænges kørekort og beviserne ”indtil videre” for at sikre, at bevisernes gyldighedstid ikke udløber den 1. marts 2021, men indtil at der kan udstedes en ny bekendtgørelse med hjemmel i den nye epidemilov.

Den nye epidemilov træder i kraft den 1. marts 2021, og en ny bekendtgørelse vil skulle udstedes efter de nye regler om parlamentarisk kontrol i den nyetablerede Epidemikommission og Epidemi-udvalg, hvorfor en ny bekendtgørelse af tidsmæssige grunde ikke vil kunne udstedes med det samme.
Ændringsbekendtgørelsen ophæves automatisk den 15. april 2021 eller ved udstedelsen af en ny bekendtgørelse med hjemmel i den nye epidemilov, hvilket Transportministeriet er i gang med at se nærmere på.

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2021, og der er tale om forlængelse af følgende kørekort og beviser:

  • Kørekort til de store kategorier (C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E) samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
  • Chaufføruddannelsesbevis
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
  • Kørekort med kørelærergodkendelse
  • Legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med særtransporter

Forlængelsen af gyldighedstiden skal sikre opretholdelse af forsyningskæderne i Danmark.