Internet i tog er tæt på landsdækkende

Med gennemførelsen af projektet ”Internet i tog” er mobil- og internetdækningen for landets togpassagerer nu løftet til at dække 98,6 procent af det statslige jernbanenet. I alt er der opsat 59 master i perioden 2018-2021.

Mand ser ud af vinduet i et IC3-tog
Foto: René Strandbygaard

17. august 2021

Med aftalen En moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 blev de daværende partier bag aftalen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti) enige om at afsætte 105,7 mio. kr. til at forbedre mobil- og internetdækningen i de danske tog.

- Den kollektive trafik i Danmark har den fordel frem for personbilisme, at eksempelvis togpendlere kan udnytte rejsetiden og begynde arbejdsdagen allerede i togkupeen. Det kræver selvfølgelig, at der er internetdækning, så det er muligt blandt andet at læse mails i det rullende kontor. Med projektet om internet i tog har vi nu løftet dækningen til næsten 100 procent langs statens jernbanenet, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Projektet har bidraget til, at dækningsprocenten på det danske jernbanenet er oppe på 98,6 procent, hvilket giver togpassagererne en mere stabil internetforbindelse.

På vedlagte illustration fremgår det, hvor der er opsat master med mobil- og internetdækning i perioden 2018-2021.

Se kortet

pdf

Illustration af, hvor der er opsat master med mobil- og internetdækning i perioden 2018-2021.

0,18 MB Download