Kommunerne skal selv sætte fartgrænsen

Transportminister Benny Engelbrecht vil give kommunerne større mulighed for at sætte farten ned på lokale strækninger.

En ladcykel med barn i kommer kørende på en villavej med biler parkeret i vejsiden.
Foto: Ulrik Jantzen

05. maj 2021

Byzoner med 40 kilometer i timen kan meget vel knopskyde rundt omkring i landet inden længe. Transportminister Benny Engelbrechts ønsker nemlig at give kommunerne større mulighed for at sænke de lokale hastighedsgrænser for at forbedre trafiksikkerheden i byer og byområder.

- Trafiksikkerheden på de lokale villaveje og i byernes centrum er udfordret, og det kan meget vel få alvorlige følger for legende børn, cyklister, dårligt gående og øvrig trafik. Derfor vil jeg gerne gøre det enklere for kommunerne at sænke hastigheden i de områder, hvor de vurderer, at det vil øge trygheden, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ministerens forslag skal nu i offentlig høring, og det er ministerens ønske, at alle relevante parter og aktører her får mulighed for at give deres mening til kende om forslaget. Herefter vil ministeren træffe en endelig afgørelse, som vil få virkning umiddelbart derefter.

En eventuel lokal hastighedsnedsættelse vil fortsat skulle ske i samarbejde med politiet og balanceres i forhold til hensynet til fremkommelighed og trafikafvikling.