Gå til hovedindhold
Nyhed
Lynetteholm

Myndighedshøring af afgrænsningsnotat for Strategisk Miljøvurdering vedrørende Lynetteholmsprojekterne begynder

De samlede miljøkonsekvenser ved de forskellige projekter i tilknytning til Lynetteholm skal vurderes, og det første skridt er en myndighedshøring, hvorefter borgerne bliver inddraget ved offentlig høring i foråret.

23. nov. 2021
Visualisering af Lynetteholm

Indhold

  Anlægsloven for Lynetteholm som jorddeponi blev godkendt af et bredt flertal i Folketinget i juni 2021. I den forbindelse blev det også aftalt at igangsætte en strategisk miljøvurdering (SMV), som blev offentliggjort i sommeren 2021. Den skal indeholde de samlede miljøeffekter af fremtidig byudvikling, udvidelse af metronettet og en Østlig Ringvej, der både kan betjene Lynetteholm og resten af Østhavnen. Endelig indgår også den fremtidige cykelinfrastruktur til halvøen.

  På baggrund af den ramme er der nu udarbejdet en plan, som er den, der skal udføres en strategisk miljøvurdering af. Med henblik på at kunne udarbejde en disposition for, hvad den kommende miljøvurdering skal indeholde, er der nu udarbejdet et udkast til afgrænsningsnotat, som sendes i myndighedshøring med henblik på at sikre, at relevante myndigheder kan pege på, hvilke yderligere eventuelle elementer der skal inddrages i den strategiske miljøvurdering, her inden arbejdet med selve vurderingen går i gang.

  Der vil efter udarbejdelsen af miljøvurderingen være en offentlig høring, hvor alle får mulighed for at kommentere på indholdet af vurderingen.

  Det er staten via Transportministeriet, der er ansvarlig myndighed for den strategiske miljøvurdering.

  Fakta

  22. november 2021 går myndighedshøring af afgrænsningsnotatet i gang. Høringen løber frem til den 13. december 2021.

  Til foråret sendes selve den strategiske miljøvurdering i offentlig høring og i den forbindelse vil Københavns Kommune igangsætte flere initiativer for at inddrage borgerne i processen med Lynetteholm.

  Den endelige redegørelse på baggrund af miljøvurderingerne ventes at være færdig i sommeren 2022.

  En SMV omfatter en redegørelse for de potentielle miljøpåvirkninger – både negativt og positivt - på en række områder, blandt andet biologisk mangfoldighed, flora, fauna, jordbund, luft, klima, vandkvalitet, menneskers sundhed, landskab og kultur.