Ny rapport om omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift

Banedanmark har gennemført en indledende undersøgelse af hvordan det ikke-elektrificerede statslige jernbanenet potentielt kan forberedes til batteritog i fremtiden.

Foto af togskinner
Foto: René Strandbygaard

04. februar 2021

Leverandørmarkedet inden for batteritog til regionalbaner er i hastig udvikling. Banedanmark har på den baggrund foretaget undersøgelsen ”Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift”. Den indledende undersøgelse afdækker mulighederne og omfanget af den nødvendige infrastruktur til at muliggøre elektrisk togdrift med batterier i Danmark.

Banedanmarks undersøgelse omfatter hele det statslige jernbanenet, hvor der ikke er eller igangsat elektrificering med køreledninger. Af undersøgelsen fremgår det, at en indførelse af batteritog giver en CO2-reduktion på 30.000 tons årligt, og at de nødvendige investeringer i ladeinfrastruktur er i størrelsesordenen 750 mio. kr. Ti sammenligning skønnes det at koste mellem 13 og 14 mia. kr. at elektrificere de tilsvarende strækninger med køreledninger.

- Undersøgelsen fra Banedanmark er meget interessant læsning. Det er første gang, at vi i Danmark har set på, hvordan vi kan gøre hele den statslige togdrift grøn. Der er naturligvis kun tale om et indledende skridt, og vi skal derfor blive klogere på de teknologiske muligheder, men det tegner til, at en investering i batteritog og infrastrukturen hertil, giver god mening både ud fra et klimamæssigt og økonomisk perspektiv, siger transportminister Benny Engelbrecht.