Gå til hovedindhold

Nyt lovforslag: Bedre rammer for opladning af el-biler

I dag sendes et nyt lovforslag i høring om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Formålet med lovforslaget er at fastsætte krav til etablering og drift af ladestandere på offentlige arealer.

Indhold

  Det skal være lettere at lade elbiler op i Danmark. Derfor fremsætter transportministeren i det nye folketingsår et lovforslag, der skal fastsætte rammerne for etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere.

  Lovforslaget indebærer, at operatører af ladestandere forpligtes til at give adgang for roamingtjenester, når ladepladsen er etableret på offentlige arealer, eller når en ladeplads er etableret med tilskud fra det offentlige. Målet er, at brugere af elbiler vil få bedre adgang til et samlet netværk af ladepladser, hvor opladningen kan gennemføres til rimelige priser.

  - Regeringen er ambitiøse i vores målsætning for antallet af el-biler på danske veje, og derfor er det også nødvendigt, vi kigger på rammerne for opladning. Lovforslaget vil give elbilejere bedre mulighed for at lade op hos de operatører af ladestandere, hvor ejeren af elbilen ikke selv har abonnement, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Lovforslaget indebærer også, at kommuner og regioner får mulighed for at tildele private virksomheder ret til at opstille ladestandere på ladepladser på offentlige arealer f.eks. i form af kantstensopladning. Det foreslås, at tildelingen af denne ret skal ske på markedsvilkår, og at planlagte nye ladepladser som hovedregel skal offentliggøres to år i forvejen.

  Parterne i den politiske aftale om udmøntning af pulje til grøn transport ønsker at drøfte indretningen af ladestandermarkedet yderligere og vil derfor mødes senest i september 2021 for at drøfte indretningen af ladestandermarkedet og de justeringer, som Bilkommissionen har foreslået. Denne drøftelse vil finde sted således, at de indkomne høringssvar i høringen over AFI-loven kan danne grundlag for den politiske drøftelse.

  Lovforslaget forventes fremsat i den første uge af det nye folketingsår og er i offentlig høring frem til den 16. august 2021. Det er ambitionen, at lovgivningen kan træde i kraft 1. januar 2022.