Gå til hovedindhold

Status for ombygning af Aarhus H

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at der skal være fuld fokus på at nå indsættelsen af DSB’s kommende el-tog til Aarhus og Aalborg ultimo 2026, hvorfor det mulige overdækningsprojekt af banegraven i Aarhus ikke skal gennemføres samtidigt.

Indhold

    I marts 2020 besluttede forligskredsene bag Togfonden DK (regeringen, SF, EL og RV) og Aftale om en Grøn Transportpolitik (regeringen, V, RV, DF, SF, K, LA), at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for en helhedsløsning for en ombygning af Aarhus H. Desuden skulle Banedanmark undersøge, om det er muligt at overdække banegraven samtidig med, at helhedsløsningen bliver udført.

    Banedanmark har færdiggjort beslutningsgrundlaget og fundet, at det er muligt at gennemføre jernbaneprojekterne samtidig med, at banegraven bliver overdækket. Gennemførelsen af overdækningsprojektet introducerer imidlertid en række markante risici i forhold til gennemførelsen af Banedanmarks projekter, der i sidste ende kan betyde, at der ikke kan indsættes el-tog til Aarhus og Aalborg som planlagt ultimo 2026.

    På den baggrund er partierne blevet enige om, at der skal være fuld fokus på at nå indsættelsen af DSB’s kommende el-tog til Aarhus og Aalborg ultimo 2026, hvorfor det mulige overdækningsprojekt af banegraven i Aarhus ikke skal gennemføres samtidigt. Der er samtidig enighed om, at Banedanmark skal fortsætte med helhedsløsningen for selve jernbaneprojekterne, hvorfor Banedanmark inkluderer projekterne om længere perroner, øget kapacitet og et nyt spor 8 i den videre projektering.

    - Vi er blevet enige om, at der er for store og for mange risici forbundet med at gennemføre overdækningsprojektet samtidig med baneprojekterne. Overdækningen af banegraven i Aarhus er et utroligt spændende og visionært projekt, så det er derfor ikke en let beslutning, men der er bred enighed om, at første prioritet er at sikre el-tog til Aarhus og Aalborg, og vi vil derfor ikke risikere en forsinkelse på grund af overdækningsprojektet, siger transportminister Benny Engelbrecht.