Gå til hovedindhold

Undersøgelse af udbygning af Hillerødmotorvejen er færdig

Beslutningsgrundlag for fase 2-programmering for udbygning af Hillerødmotorvejen mellem M3 og R4 er færdig.

Indhold

    Vejdirektoratet har gennemført en Fase 2-programmering for udbygning af Hillerødmotorvejen mellem M3 og R4. Undersøgelsen omhandler blandt andet økonomi og trafikale effekter ved infrastrukturprojekterne samt relevante forhold vedrørende klima og miljø.

    Hillerødmotorvejen er i lighed med andre motorveje i Hovedstadsområdet hårdt belastet i myldretidsperioderne og især på de strækninger, hvor der er udveksling af trafik med andre større veje. Udbygningen af Hillerødmotorvejen mellem M3 og R4 vil afhjælpe kødannelse og forkorte rejsetiden. Derudover indebærer udbygningen væsentlige forbedringer for miljøet, herunder etablering af støjskærme til gavn for støjbelastede boliger langs projektstrækningen.

    - En udbygning af Hillerødmotorvejen mellem M3 og R4 vil give markante tidsbesparelser i fremtiden, og de trafikale fordele afspejles klart i det samfundsøkonomiske afkast, som udbygningen forventes at føre med sig. Når der i projektet samtidig håndteres støj og andre miljømæssige udfordringer ved den valgte strækning, er det et godt udgangspunkt til de kommende forhandlinger, siger transportminister Benny Engelbrecht.