Gå til hovedindhold
Nyhed

Vejpakken skal forebygge misbrug af regler

Transportministeren har besluttet, at reglerne for cabotagekørsel også skal gælde, når der udføres national godskørsel på vejdelen af kombineret transport. Samtidig vil ministeren lade varebilsvirksomheder være omfattet af et lavere kapitalkrav, når varebilsvirksomheder fra 2022 bliver omfattet af krav om fællesskabstilladelse.

04. maj 2021
En blå lastbil kører under et motorvejsskilt hvorpå der står Puttgarden.

Indhold

  Transportministeren vil undgå ubegrænsede ture og sikre sociale forhold for chauffører, der udfører national godskørsel i forbindelse med kombineret transport i Danmark.

  For at opnå det vil transportministeren fra 21. februar 2022 lade cabotagereglerne finde anvendelse på den indledende og afsluttende vejstrækning af en kombineret transport, når denne alene udføres som national transport.

  - Når en udenlandsk virksomhed skal leve op til cabotagereglerne, kan vi undgå, at national godskørsel som led i en kombineret transport kan bruges som smuthul til at udføre ubegrænsede nationale transporter, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Kombineret transport er transport af varer mellem EØS-landene uagtet varernes oprindelse eller endelige destination, når transporten af varerne sker ad vej til den indledende eller afsluttende strækning og til den resterende strækning anvender jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje.

  Den indledende eller afsluttende vejstrækning skal tilbagelægges enten:

  - mellem det sted, hvor godset læsses, og den nærmeste egnede indladningsbanegård, for så vidt angår den indledende strækning,

  - mellem den nærmeste egnede udladningsbanegård, og det sted, hvor godset losses, for så vidt angår den afsluttende strækning, eller

  - inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.

  Når udenlandske virksomheder fra den 21. februar 2022 skal leve op til cabotagereglerne på vejdelen af en kombineret transport i Danmark vil det betyde at:

  • En transportvirksomhed kan udføre op til tre cabotagekørsler inden for syv dage eller én cabotagekørsel i landet inden for tre dage, hvis de kører ind i landet uden last.
  • En udenlandsk transportvirksomhed efter endt cabotagekørsel i Danmark skal vente fire dage før køretøjet igen må udføre cabotagekørsel i Danmark igen.

  Lavere krav til egenkapital for varebilsvirksomheder

  Transportministeren har herudover besluttet, at transportvirksomheder, der søger om fællesskabstilladelse til at udføre international godskørsel i varebil med en totalvægt mellem 2.500 - 3.500 kg, skal dokumentere et lavere egenkapitalkrav end virksomheder, hvis flåde består af blandede køretøjer – dvs. køretøjer mellem 2.500 – 3.500 kg og køretøjer over 3.500 kg.

  Egenkapitalkravet til virksomheder, der ansøger om national varebilstilladelse vil som følge heraf blive ensrettet således egenkapitalkravet er ens uanset om der udføres national eller international godskørsel i varebil.

  - Varebilsvirksomheder er typisk mindre virksomheder, og det vil derfor være en økonomisk byrde for disse virksomheder at leve op til det høje egenkapitalkrav. Derfor giver det god mening at anvende det lave, påpeger transportministeren.

  De internationale varebilsregler, herunder kravet til egenkapital, finder anvendelse fra den 21. maj 2022.

  Vejpakken blev vedtaget i EU den 9. juli 2020. Vejpakken indebærer blandt andet styrkede rammevilkår for vejtransporterhvervet.