Vejprojekter skal mindske trængsel på hovedstadens motorveje

Flere motorveje i hovedstadsområdet skal udvides for at forbedre trafikafviklingen og minimere risikoen for trafikpropper ved uheld. Derudover skal konsekvenserne ved en delvis nedrivning af Bispeengbuen undersøges.

Danmarkskort med projekterne skitseret

03. december 2021

Lange rejsetider, motorvejskøer og trafikale udfordringer i myldretiden præger motorvejene i hovedstadsområdet. Derfor har partierne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 (S, V, DF, SF, RV, K, NB, LA og KR) afsat midler til at udvide flere motorvejsstrækninger. Derudover skal konsekvenserne af en delvis nedrivning af Bispeengbuen undersøges nærmere.

Udvidelse af Amagermotorvejen

Denne del af motorvejsnettet er en af Danmarks mest belastede strækninger med 120-130.000 biler pr. hverdagsdøgn. Det gør den ni kilometer lange strækning sårbar over for uheld, og vejen er præget af fremkommelighedsproblemer og trængsel. Partierne, der står bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035, er enige om at problemerne skal afhjælpes, og derfor er der afsat 1,7 milliarder kroner til udbygning af Amagermotorvejen.

Første skridt mod en bedre trafikafvikling på strækningen er en miljøkonsekvensvurdering, som Vejdirektoratet står for, og som forventes færdig i første halvår af 2023. Der er afsat 25 millioner kroner til gennemførelse af miljøkonsekvensvurderingen. Udvidelsen af motorvejen rummer blandt andet kørsel i nødsporet, nye fordelingsveje, til- og frakørselsramper og flere kilometer støjskærme.

Udvidelse af Øresundsmotorvejen

Dele af motorvejen er udfordret af trængsel og problemet ventes at blive større i fremtiden, hvorfor parterne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 har afsat 632 millioner kroner til at udvide motorvejen. Først skal der dog gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af motorvejsudvidelsen, som Sund & Bælt står for. Undersøgelsen er der afsat 15 millioner kroner til, og den forventes gennemført i første halvdel af 2023. De fire tiltag, der skal undersøges, er et ekstra spor i hver retning mellem Lufthavnen og Vestamager, udvidelse af sammenfletningen med Amagermotorvejen, ny rampe ved Ørestad og et tilslutningsanlæg ved Amager Strandvej. Derudover undersøges blandt andet også støjforhold.

Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 til Farum

Den cirka ni kilometer lange motorvejsstrækning er udfordret af trængsel- og fremkommelighedsproblemer, som partierne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 er enige om skal forbedres for de 60-70.000 daglige brugere. Der er med aftalen afsat 20 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering af en udvidelse af motorvejen, som er første skridt mod en egentlig udvidelse. Vurderingen vil også omfatte grundige undersøgelser af støjforhold.

Vejdirektoratet står for vurderingen, der forventes gennemført i slutningen af 2024, og som skal danne grundlag for anlægsloven til projektet. Forligskredsen har desuden afsat 1.075 millioner kroner til at gennemføre udvidelsen efter miljøkonsekvensvurderingen er gennemført.

Delvis nedrivning af Bispeengbuen

Med Infrastrukturplan 2035 blev parterne bag vejprojekterne enige om at undersøge muligheden for en delvis nedrivning af Bispeengbuen. Der er med aftalen afsat 10 millioner kroner til en forundersøgelse af mulighederne, og undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Kommuner og Københavns Kommune. En delvis nedrivning af enten den nordlige eller sydlige del vil skabe ændrede trafikale forhold, som blandt andet er det, der skal undersøges nærmere. Kommunerne har udtrykt ønske om at udvikle området omkring Bispeengbuen, hvilket også vil indgå i undersøgelsen, ligesom der vil være fokus på de støjmæssige konsekvenser ved nedrivning og ændrede trafikmønstre.

Kontaktoplysninger til ordførere:

Socialdemokratiet:
Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

Venstre:
Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

Dansk Folkeparti
Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

Socialistisk Folkeparti:
Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

Radikale Venstre:
Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

Det Konservative Folkeparti
Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

Nye Borgerlige
Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61625096

Liberal Alliance
Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

Kristendemokraterne
Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14

Læs kommissorierne

pdf

Kommissorium - MKV af udvidelse af Amagermotorvejen

0,15 MB Download
pdf

Kommissorium - MKV af udvidelse af Øresundsmotorvejen

0,12 MB Download
pdf

Kommissorium - MKV af udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 til Farum

0,11 MB Download
pdf

Kommissorium - Forundersøgelse af delvis nedrivning af Bispeengbuen

0,14 MB Download