Gå til hovedindhold

2022

53 resultater

Danmark får topplacering på årets Rainbow Map

12. maj 2022

Nyhed

Danmark indtager en 2. plads på det europæiske Rainbow Map index for LGBT+ rettigheder. Den historisk flotte placering skyldes store fremskridt med at styrke rettigheder for LGBT+ personer.

Regnbueflaget er hejst på Børsen sammen med Dannebrog.

Grønland overtager tidens bestemmelse

11. maj 2022

Nyhed

Transportminister Trine Bramsen har i dag overdraget Tidens bestemmelse til det Grønlandske Selvstyre.

LGBT+ personer er mere udsat for partnervold og har særlige udfordringer

03. maj 2022

Nyhed

Ny undersøgelse viser, at lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT+ personer) kan opleve særlige udfordringer, når de vil forlade et voldeligt parforhold og er usikre på, om de kan få den rette hjælp i etablerede tilbud. Det skal ses i lyset af, at de er i større risiko for at opleve vold fra en partner.

Udsnit af forsiden på publikationen

Status for forhøjelse af byskilte

22. apr 2022

Nyhed

I 2012 blev det ved en bekendtgørelse besluttet, at alle byskilte per 1. august 2022 skal være hævet til 1,5 meter over jorden. I februar blev overgangsperioden forlænget med yderligere fem år, og byer med byporte kan beholde portene, hvis der også opsættes byskilte i den rette højde.

Byskilt fra Lem

Forsøg med dobbelttrailere mellem Aarhus og Høje-Taastrup

22. apr 2022

Infrastrukturplan 2035

Et bredt flertal i Folketinget er enig om at gå videre med en forsøgsordning med dobbelttrailere på det danske vejnet. Forsøget vil finde sted på strækningen mellem Aarhus Havn og Høje-Taastrup.

Kort over Danmark med skitsering af projekter fra infrastrukturplanen

Ukrainere vil gerne cykle i Danmark

21. apr 2022

Nyhed

Ordningen ”Giv en cykel” er populær. Over 750 cykler er doneret til ukrainske flygtninge, og efterspørgslen er endnu større. Der er cirka 1700 ukrainere, der har meldt sig til ordningen, der endnu ikke kan få en cykel.

Pulje på 250 millioner kroner skal styrke den grønne kollektive trafik

19. apr 2022

Nyhed

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 250 millioner kroner til flere grønne busser og accelerering af omstillingen til grøn flextrafik.

Kort over Danmark med skitsering af projekter fra infrastrukturplanen

Nye sanktioner på havne- og vejtransportområdet

09. apr 2022

Nyhed

Russiske skibe får forbud mod at anløbe EU-havne, og russiske og belarusiske vejtransportvirksomheder får forbud mod at køre til, i og via EU.

Regeringen styrker bekæmpelsen af menneskehandel med ny handlingsplan

08. apr 2022

Nyhed

Regeringen udsender i dag en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel i 2022-2025. Fokus er især på at styrke myndighedsindsatsen og sikre bedre tilbud til ofre for menneskehandel.

Udsnit af publikationens forside

Bedre rammer for og flere penge til etablering af ladestandere

06. apr 2022

Nyhed

I dag træder AFI-loven, som sikrer langsigtede og ordnede rammer for indretningen af ladestandermarkedet, i kraft. Samtidig åbner ny pulje på 100 millioner kroner til medfinansiering af ladestandere på kommunale arealer for ansøgninger.

Elbil, der lader ved en kommunal ladestander i København