Gå til hovedindhold
Nyhed
EU-puljer

Ny EU-ansøgningsrunde for civile-militære infrastrukturprojekter

Den 21. september 2023 kl. 17.00 er der frist for en ny ansøgningsrunde under EU’s infrastrukturprogram, Connecting Europe Facility (CEF). Ansøgningsrunden vedrører infrastrukturprojekter, der har til formål at understøtte den civile og militære transportinfrastruktur.

04. maj 2023
Jernbaneskinner, der løber igennem en skov

Foto: Rene Strandbygaard

Indhold

  Europa-Kommissionen har den 3. maj 2023 offentliggjort en ny ansøgningsrunde for civile-militære transportinfrastrukturprojekter. Ansøgningsrunden udløber den 21. september 2023 kl. 17.00.

  Budgettet for ansøgningsrunden ligger på 790 mio. EUR.

  Prioriteter

  Ansøgningsrunden giver mulighed for at søge om støtte til transportinfrastrukturprojekter, der har til formål at understøtte udviklingen af såvel den civile som den militære transportinfrastruktur.

  Det er muligt at søge om EU-støtte til en lang række infrastrukturprojekter inden for alle transportformer. Det er dog en forudsætning, at projektet har både et civilt og militært sigte, ligesom projektet skal være beliggende på det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og det militære mobilitetskort.

  Nærmere information omkring ansøgningsrunden kan findes her: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-eur-790-million-funding-available-adapt-trans-european-transport-network-dual-civilian-and-2023-05-03_en

  Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger

  Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift fra Transportministeriet og Forsvarsministeriet inden indsendelse af ansøgningen til Europa-Kommissionen. Ansøgeren har selv ansvar for at indsende den endelige ansøgning via Europa-Kommissionens elektroniske ansøgningssystem.

  Processen og frister for ansøgningsrunden er skitseret nedenfor.

  Det er obligatorisk at indsende såvel projektbeskrivelse som den samlede ansøgning inklusiv bilag til Transportministeriet, Trafikstyrelsen, Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen senest ved de angivne frister. Projektbeskrivelsen og det samlede ansøgningsmateriale bedes sendt til trm@trm.dk; erv@trm.dk; htor@tbst.dk, fko@mil.dk  og fmn@fmn.dk

  Bemærk venligst, at formatet til dokumentation af miljøhensyn, den såkaldt environmental compliance file, skal attesteres af Miljøstyrelsen. Koordineringen af processen for attesteringen håndteres af Trafikstyrelsen.

  Efter fremsendelse af projektbeskrivelsen skal ansøgeren kontakte Trafikstyrelsen på htor@tbst.dk med henblik på fastsættelse af den videre proces.

  I tilfælde af spørgsmål til den civile del af ansøgningen, bedes ansøgeren rette henvendelse til Transportministeriet og Trafikstyrelsen på erv@trm.dk og htor@tbst.dk.

  I tilfælde af spørgsmål til den militære del af ansøgningen, bedes ansøgeren rette henvendelse til Forsvarskommandoen på fko@mil.dk

  Herudover henvises der til Transportministeriets almindelige ansøgningsbetingelser, der kan findes nederst på siden.