Gå til hovedindhold
Nyhed
Lynetteholm

Ny metrolinje skal miljøkonsekvensvurderes

Der er enighed i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 (Fremtidens Veje) om at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af en ny metrolinje, der skal sikre metro til Lynetteholm og resten af Østhavnen.

17. apr. 2023
Metrotog på højbane mellem DR-byen og Islands Brygge

Fotograf: Büro Jantzen / Metroselskabet

Indhold

  Der er et stort ønske om mere metro i København. Nu er det besluttet at sætte gang i en miljøkonsekvensvurdering (MKV) af en ny metrolinje fra København H via Amagerbrogade og Lynetteholm til Østerport Station.

  Udgangspunktet er, at der skal anlægges den nødvendige infrastruktur til Lynetteholm.

  Miljøkonsekvensvurderingen er dog indrettet på en måde, der muliggør en beslutning om anlæg af flere mulige linjeføringer, herunder også en linje der potentielt kan betjene hele Østhavnen.

  Ved at undersøge flere linjeføringer, der kan anlægges i etaper og som kan anlægges fra enten syd eller fra nord, da sikres størst muligt politisk beslutningsrum, når der senere skal tages stilling til, om der skal bygges mere metro i København. På den baggrund kan der også træffes beslutning om at bygge en metrolinje, der kan bidrage til at løse de forventede trængselsudfordringer over havnesnittet i den eksisterende metro og som også giver mere metro til både nye og eksisterende boligområder, såfremt der kan findes finansiering hertil.

  I tilknytning til miljøkonsekvensvurderingen påbegyndes ydermere en perspektivundersøgelse af mulighederne for at lukke en eventuel ny metrolinje som en ring med en forbindelse mellem København H og Østerport Station.

  En beslutning om igangsættelse af miljøkonsekvensvurderingen af en ny M5-linje vil også skulle endeligt godkendes af Metroselskabets øvrige ejere.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, thomas.jensen@ft.dk, 61 62 41 78

  Venstre:
  Peter Juel-Jensen, peter.juel-jensen@ft.dk, 61 62 46 28

  Moderaterne:
  Peter Have, peter.have@ft.dk, 33 37 58 29

  Socialistisk Folkeparti:
  Sofie Lippert, sofie.lippert@ft.dk, 61 62 49 62

  Liberal Alliance:
  Jens Meilvang, jens.meilvang@ft.dk, 61 62 49 64

  Det Konservative Folkeparti:
  Niels Flemming Hansen, niels.hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Radikale Venstre:
  Samira Nawa, samira.nawa@ft.dk, 61 62 41 11

  Dansk Folkeparti:
  Nick Zimmermann, nick.zimmermann@ft.dk, 61 62 49 51

  Kontakt transportminister Thomas Danielsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14