Gå til hovedindhold
Nyhed

Transportministeriets lovprogram 2023/24

På Transportministeriets område er der for det nye folketingsår 13 lovforslag på Folketingets lovprogram.

04. okt. 2023

Indhold

  1. Ændring af taxiloven (Mulighed for at undtage visse øer fra lovens anvendelsesområde)
  2. Lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup
  3. Ændring af lov om private fællesveje, lov om letbane på Ring 3 og lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro (Etablering af en tilladelsesordning for ledninger, kabler og tilbehør i private fællesveje på landet og tilpasning af visse anlægslove til VVM-direktivet og naturbeskyttelsesdirektiverne)
  4. Lov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape og udbygning af rute 15 Ringkøbing/Herning
  5. Ændring af færdselsloven (Forsøg med dobbelttrailer-vogntog)
  6. Ændring af postloven (Rammer for den fremtidige postbefordring)
  7. Ændring af lov om luftfart (Luftfartøjers adgang til luftfart inden for dansk område, delegation til private af visse opgaver på droneområdet og ændring af rammerne for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes undersøgelser m.v.)
  8. Ændring af lov om trafikselskaber (10-årige rutekørselstilladelser til nulemissionsbusser)
  9. Ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov om Sund og Bælt Holding A/S (Bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn og fravigelse af elforsyningsloven)
  10. Lov om opgradering af Øresundsbanen
  11. Ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven)
  12. Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse
  13. Lov om udbygning af E 47 Motorring 3, E 20 Amagermotorvejen og Øresundsmotorvejen