Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Arbejdet med ny cykelstrategi går i gang

Bidrag fra blandt andre kommuner, regioner og cykelinteressenter skal danne grundlag for den kommende cykelstrategi.

10. maj 2024
Cykler parkeret i et cykelstativ ved Dok1 i Aarhus.

Indhold

  En ny cykelstrategi skal fremme cyklismen i Danmark og danne udgangspunkt for kommende års investeringer. Derfor er der nu sat gang i et arbejde, der involverer blandt andre kommunerne og relevante organisationer, som skal bidrage til at give strategien et solidt fagligt grundlag og målretning på tværs af geografi og målgrupper.

  Der blev med Infrastrukturplan 2035 afsat tre milliarder kroner til at forbedre rammerne for cyklister i Danmark. Nogle af pengene er omsat til nye cykelstier, vidensprojekter og forbedringer af trafiksikkerheden, og der er nu cirka 1,8 milliarder kroner tilbage i puljen. Der er lavet en plan for, hvordan der skal investeres i cyklisme til og med 2025. Forligskredsen bag infrastrukturaftalen har besluttet, at investeringerne i cyklisme fra 2026 og frem skal baseres på en målrettet cykelstrategi.

  Relevante parter inviteres med til udarbejdelsen af strategien, som forventes færdig i andet halvår af 2025. I arbejdet med strategien skal cyklismen kortlægges på tværs af landet, der skal indhentes forslag og initiativer, der allerede bruges og virker, der skal skabes og indhentes mere viden om cyklisme og hvad der kan få flere til at cykle. Samtidig fremgår det af kommissoriet, at man vil inddrage internationale erfaringer, forskellige geografier, fokusere på færdselsloven, forældrenes rolle i forhold til børnecykling samt cykelsport.     

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet: 
  Thomas Jensen, thomas.jensen@ft.dk, 61 62 41 78 

  Venstre: 
  Peter Juel-Jensen, peter.juel-jensen@ft.dk, 61 62 46 28

  Moderaterne: 
  Peter Have, peter.have@ft.dk, 33 37 58 29

  Socialistisk Folkeparti:
  Sofie Lippert, sofie.lippert@ft.dk, 61 62 49 62

  Liberal Alliance:
  Jens Meilvang, jens.meilvang@ft.dk, 61 62 49 64

  Det Konservative Folkeparti:
  Mai Mercado, Mai.mercado@ft.dk, 33 37 55 00

  Enhedslisten:
  Jette Gottlieb, jette.gottlieb@ft.dk, 61 62 36 70

  Radikale Venstre:
  Stinus Lindgreen, stinus.lindgreen@ft.dk, 61 62 33 37

  Alternativet: 
  Christina Olumeko, christina.olumeko@ft.dk, 61 62 49 85

  Dansk Folkeparti: 
  Nick Zimmermann, nick.zimmermann@ft.dk, 61 62 49 51 

  Kontakt transportminister Thomas Danielsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14