Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Støtte til 64 kommunale nye cykelstiprojekter besluttet

Knap 226 millioner kroner fra cykelpuljen gives til kommunale cykelstiprojekter over det meste af landet.

26. jun. 2024
Cykler parkeret i et cykelstativ ved Dok1 i Aarhus.

Indhold

  Landets kommuner har haft mulighed for at indsende ønsker om støtte fra staten til lokale cykelstier fra cykelpuljen i Infrastrukturplan 2035. Forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 har besluttet af udmønte støtte til 64 projekter med 225,9 millioner kroner til medfinansiering af cykelstier.

  Kommunerne kan få op til 40 procent af anlægssummen i tilskud, dog kan cykelprojekter på skoleveje og mellem to kommuner få op til 50 procent i tilskud.

  Kommuner har sammenlagt indsendt 118 projekter, og Vejdirektoratet har efterfølgende vurderet hvert enkelt projekt ud fra den positive effekter for cykeltrafikken. På den baggrund har forligskredsen nu besluttet, at 64 projekter sættes i gang med tilskud fra cykelpuljen. Af de 64 projekter, er 34 skolevejsprojekter til knap 126 millioner kroner i tilskud. 18 af de 64 projekter er tværkommunale projekter, som samlet får i alt 43,8 millioner kroner i tilskud.

  Landets mindste kommuner med under 25.000 indbyggere har desuden haft mulighed for at søge om støtte til hjælp til selve udformningen af projektbeskrivelser. Syv kommuner har gjort brug af muligheden for at få hjælp fra Vejdirektoratet: Fanø, Glostrup, Ishøj, Kerteminde, Lemvig, Odder og Samsø. Det er besluttet, at de syv kommuner i alt skal have støtte for 1,3 millioner kroner.

  I Infrastrukturplan 2035 blev der aftalt en pulje til cyklisme på tre milliarder kroner.

  Udmøntningen af midler fra den kommunale cykelpulje er først endelig, når Finansudvalget har tiltrådt tildelingen af midler ved et aktstykke.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet: 
  Thomas Jensen, thomas.jensen@ft.dk, 61 62 41 78 

  Venstre: 
  Peter Juel-Jensen, peter.juel-jensen@ft.dk, 61 62 46 28

  Moderaterne: 
  Peter Have, peter.have@ft.dk, 33 37 58 29

  Socialistisk Folkeparti:
  Sofie Lippert, sofie.lippert@ft.dk, 61 62 49 62

  Liberal Alliance:
  Jens Meilvang, jens.meilvang@ft.dk, 61 62 49 64

  Det Konservative Folkeparti:
  Mai Mercado, Mai.mercado@ft.dk, 61 62 50 84

  Enhedslisten:
  Jette Gottlieb, jette.gottlieb@ft.dk, 61 62 36 70

  Radikale Venstre:
  Stinus Lindgreen, stinus.lindgreen@ft.dk, 61 62 33 37

  Alternativet: 
  Christina Olumeko, christina.olumeko@ft.dk, 61 62 49 85

  Dansk Folkeparti: 
  Nick Zimmermann, nick.zimmermann@ft.dk, 61 62 49 51 

  Kontakt transportminister Thomas Danielsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14