Aftale om Regulering af ladestandermarkedet

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om Regulering af ladestandermarkedet.

Aftale om Infrastrukturplan 2035

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om:
Infrastrukturplan 2035.

Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035.

Aftale om Udmøntning af pulje til grøn transport

Fra energiaftalen 2018 og klimaaftale for energi og industri mv. 2020

Aftale om midlertidig forlængelse af befordringspligten på postområdet

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om Midlertidig forlængelse af befordringspligten på postområdet.

Aftale om udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærger

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærger.

Aftale om justering af taxiloven m.v.

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti er enige om at ændre taxiloven i henhold til nedenstående.

Aftale om Udmøntning af midler til cyklisme fra Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Udmøntning af midler til cyklisme fra Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020.

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026

Aftale mellem Transport- og Boligministeriet, BL – Danmarks Almene Boliger og KL – Kommunernes Landsforening.

Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til de regionale trafikselskaber i 2021 sfa. COVID-19