Midlertidig forlængelse af befordringspligten, videre analyser og kommende forhandlinger på postområdet

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, og Konservative Folkeparti om: Midlertidig forlængelse af befordringspligten, videre analyser og kommende forhandlinger på postområdet.

Stemmeaftale om sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, samt ophør af fremtidige sager til Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Aftalen er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. 

Stemmeaftale om etablering af almene boliger i samarbejde med privat part med henblik på at fremme blandet boligbyggeri

Mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Igangsætning af anlægsarbejde i Danmark på Femern Bælt-forbindelsen

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Igangsætning af anlægsarbejde i Danmark på Femern Bælt-forbindelsen.

Aftale om et sammenhængende Danmark - Investeringsplan 2030

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Aftale om ændring af ventelistesystemet for udlejning af almene familieboliger

Aftale om ændring af ventelistesystemet for udlejning af almene familieboliger mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Aftale om nedsættelse af ekspertgruppe som skal undersøge boligreguleringslovens § 5,stk. 2

Aftalen er indgået af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af den 27. februar 2019.

Aftale om: Udmøntning af midler i 2018 til nationale cykelruter

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Udmøntning af midler i 2018 til nationale cykelruter.

Aftale om Erstatning for byggeriet på Ørestad Fælled Kvarter samt anlæg af Lynetteholmen

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Erstatning for byggeriet på Ørestad Fælled Kvarter samt anlæg af Lynetteholmen.

Politisk aftale om ghettorepræsentanter

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) ønsker at forebygge og nedbryde parallelsamfund. Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 udspillet
”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”.