Aftale om trafik for 2008

Der er i dag indgået aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om trafik som led i finanslovaftalerne for 2008.

22. februar 2008

Regeringen vil i lyset af bl.a. Infrastrukturkommissionens anbefalinger senere i 2008 offentliggøre en investeringsplan for infrastrukturen i de kommende år samt en strategi for transportsektorens udledning af CO2.

Nærværende aftale skal således ses som en udmøntning og et supplement til Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Aftaletekst

pdf

Politisk aftale af 2. september 2008 - om fast forbindelse over Femern Bælt

0,14 MB Download