Aftale om En moderne jernbane

Forligspartierne bag den grønne transportpolitik fra januar 2009 har indgået en ny aftale om massive investeringer i den danske jernbane.

22. oktober 2009

Aftalen betyder, at der anlægges en helt ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge, og der anlægges dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød og i Sønderjylland mellem Vamdrup og Vojens. Parterne er også blevet enige om en omfattende renovering af Nørreport Stations fjerntogsperron.

Samtidig fremmes godstransporten på jernbanen med investeringer i kapacitetsudvidelser på kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov, og der reserveres penge til en ny sporforbindelse ved Esbjerg havn og Nyborg.

Aftaletekst

pdf

Aftaletekst: En moderne jernbane

0,04 MB Download