Aftale om: Nye initiativer som led i udmøntning af puljer

Forligspartierne bag den grønne transportpolitik fra januar 2009 har indgået en aftale om udmøntning af penge fra de transportpuljer, som blev afsat i transportaftalen fra januar 2009.

22. oktober 2009

Aftalen omhandler følgende puljer:

 • Pulje til mere cykeltrafik
 • Pulje til støjbekæmpelse
 • Pulje til bedre trafiksikkerhed
 • Pulje til nye teknologiske muligheder
 • Pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse
 • Pulje til fremme af godstrafik på jernbane
 • Pulje til bedre fremkommelighed for busser
 • Pulje til øget antal buspassagerer
 • Pulje til bedre adgang til den kollektive transport
 • Pulje til stationsmoderniseringer
 • Pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning
 • Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner med småøer og ø-kommuner

Aftale og faktaark

pdf

Aftaletekst: Udmøntning af transportpuljer

0,06 MB Download
pdf

Tabel: Fordeling af transportpuljerne

0,07 MB Download