Gå til hovedindhold

2013

48 resultater

Mulighederne for automatisk S-banedrift - strategisk analyse

20. dec. 2013

Publikation

Som led i arbejdet med de strategiske analyser af bedre mobilitet i hovedstadsområdet har Transportministeriet udarbejdet en analyse af mulighederne for automatisk S-banedrift.

Foreløbige beregninger med Landstrafikmodellen om samspillet mellem Timemodellen og en Kattegatforbindelse

17. dec. 2013

Publikation

Som led i afrapporteringen af de strategiske analyser har Vejdirektoratet i samarbejde med Trafikstyrelsen og DTU Transport gennemført foreløbige beregninger med Landstrafikmodellen om samspillet mellem Timemodellen og en Kattegatforbindelse.

Arbejdspapir om trafikale behov på lang sigt

16. dec. 2013

Publikation

En ny bane- og vejforbindelse ved Lillebælt – strategisk analyse

16. dec. 2013

Publikation

Som led i de strategiske analyser af forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark har Vejdirektoratet lavet en analyse af mulighederne for en ny Lillebælts-forbindelse, enten som en bro parallelt med den eksisterende Lillebæltsbro eller som fast forbindelse mellem Bogense og Juelsminde.

Østlig Ringvej - Strategisk analyse af en havnetunnel i København

10. dec. 2013

Publikation

Stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård – strategisk analyse

10. dec. 2013

Publikation

Som led i arbejdet med de strategiske analyser af bedre mobilitet i hovedstadsområdet har Trafikstyrelsen undersøgt stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård.

Midtjysk motorvejskorridor - strategisk analyse af mulige linjeføringer

06. dec. 2013

Publikation

Som led i de strategiske analyser af det overordnede vej- og banesystem i Jylland har Vejdirektoratet lavet en analyse, der viser linjeføring samt trafikale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af en ny midtjysk motorvej i 3 forskellige linjeføringer: en vestlig, en østlig samt en ”hærvejsløsning”.

Vestlige ringkorridorer i hovedstadsområdet – strategisk analyse

06. dec. 2013

Publikation

Som led i de strategiske analyser af bedre mobilitet i hovedstadsområdet har Vejdirektoratet lavet en analyse af en ny vestlig ringforbindelse i hovedstadsområdet, enten som en ny Ring 5, en ny Ring 5½ eller en udbygget Ring 6.

Roadmap for grøn transport: Materiale fra temaarrangement om erhvervstransporten

04. dec. 2013

Publikation

Som led i Transportministerens roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren, der udarbejdes i samarbejde med Klima-, Energi og Bygningsministeriet, blev der i november 2013 afholdt en række korte temaarrangementer.

Roadmap for grøn transport: Materiale fra temaarrangement om grøn vækst

04. dec. 2013

Publikation

Som led i Transportministerens roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren, der udarbejdes i samarbejde med Klima-, Energi og Bygningsministeriet, blev der i november 2013 afholdt en række korte temaarrangementer.