Anlægsstatus for 2. halvår 2013

Her kan du finde en status for anlægsprojekter på Transportministeriets område for 2. halvår af 2013.

03. januar 2014

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2013 giver en orientering til Folketingets Finansudvalg og Folketingets Transportudvalg om status og udvikling i de større anlægsprojekter på Transportministeriets område, der er finansieret ved bevilling på finansloven eller ved aktstykke.

De projekter, der omtales i Anlægsstatus, er på forskellige stadier på vej mod færdiggørelse. Der redegøres i omtalen af hvert enkelt projekt for dets formål og status. Som en del af status indgår en gennemgang af den aktuelle budgetmæssige situation.

Links

pdf

Anlægsstatus 2. halvår 2013

1,55 MB Download