Gå til hovedindhold

Baggrundsrapport om BNP og trafikvækst

COWI har til brug for Transportministeriets arbejde med de strategiske analyser udarbejdet en baggrundsrapport om sammenhængen mellem BNP og trafik- og transportarbejdet.

Indhold

    Baggrundsrapporten viser, at der på det overordnede plan eksisterer en klar sammenhæng mellem udviklingen i BNP og trafik- og transportarbejdet, men at sammenhængen ikke altid er lige stor, når specifikke dele af trafikken betragtes. Rapporten understreger i samme ombæring vigtigheden af, at der er forskel på sammenhæng og årsagssammenhæng i analysen. Således betyder en tæt historisk sammenhæng ikke nødvendigvis, at der eksisterer en årsagssammenhæng fra BNP til mængden af transport. Der er i stedet grund til at tro, at begge variable påvirker hinanden, således at BNP påvirker væksten i trafikken, men at en øget trafik samtidig også betyder noget for væksten i BNP.

    At den tætte historisk sammenhæng mellem BNP og mængden af transport ikke er ensbetydende med en direkte én-til-én årsagssammenhæng, kan samtidig skyldes, at mængden af transport tillige påvirkes af udbuddet af infrastruktur, befolkningsudviklingen, mv. I praksis betyder dette eksempelvis, at effekten fra de historiske forbedringer og udbygninger af infrastrukturen ligger ”skjult” i transportvæksten. Omvendt kan trængsel have en dæmpende effekt på den langsigtede transportvækst, når udnyttelsen af infrastrukturen overstiger kapaciteten. Der er således flere forhold, der har betydning for udviklingen i mængden af transport, ligesom den økonomiske udvikling kan påvirke forskellige typer trafik - pendling, erhverv, fritid - forskelligt eller indirekte gennem f.eks. bilejerskabet.

    På baggrund af ovenstående søger baggrundsrapporten på en mere nuanceret måde end tidligere (fordelt på transportmidler, vejtyper og forskellige rejsesegmenter) at analysere sammenhængen mellem BNP og trafik- og transportarbejdet. Rapporten har desuden fokus på eventuelle svagheder i de anvendte statistikker.