Gå til hovedindhold

2015

51 resultater

Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

02. okt. 2019

Publikation

I mange andelsboligforeninger er det en udfordring at udarbejde et regnskab, som er overskueligt og informativt for brugerne.

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse

15. dec. 2015

Publikation

Den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse er en del af de samlede strategiske analyser, der blev igangsat som et led i ”Aftale om en grøn transportpolitik” (V, DF, LA, K, S, R og SF) fra 2009.

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

09. dec. 2015

Publikation

Områdefornyelse motiverer til private investeringer.

Hovedgaden og bygningsfornyelse

01. dec. 2015

Publikation

Formålet med denne analyse at give nogle enkle idékoncepter til, hvordan bygningsfornyelse og dermed den enkelte bygning kan bidrage til at give ny identitet og betydning for en hovedgade, der er under forandring.

Rapport om rejsetidsvariabilitet i vejtrafikken

30. nov. 2015

Publikation

DTU Transport har på foranledning af Transport- og Bygningsministeriet og Vejdirektoratet udført et projekt om rejsetidsvariabilitet for vejtrafik.

Rapport: Økonomien i taxivognmandsbranchen

23. nov. 2015

Publikation

Deloittes analyse om økonomien mm. i taxibranchen.

Erfaringer med indbrudsforebyggelse i Holland, England, Sverige og Danmark

16. nov. 2015

Publikation

Rapportens formål er at belyse indbrudsforebyggende tiltag, der er særligt effektive og relevante for den almene boligsektor i Danmark.

Transportinfrastruktur i Jyllandskorridoren

16. nov. 2015

Publikation

Den dansk-tyske transportkommissions samlede afrapportering af infrastrukturprojekter med dansk-tysk interesse omkring Jyllandskorridoren.

Ekstern kvalitetssikring af den opdaterede trafikprognose af Femern Bælt-projektet

12. nov. 2015

Publikation

Teknisk rapport udarbejdet af Cowi.

Når lokalsamfund i yderområderne selv skal skabe mere udvikling – Hvordan?

11. nov. 2015

Publikation

Håndbog til byudvikling.