Gå til hovedindhold

2015

39 resultater

Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

02. okt. 2019
Publikation

I mange andelsboligforeninger er det en udfordring at udarbejde et regnskab, som er overskueligt og informativt for brugerne.

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse

15. dec. 2015
Publikation

Den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse er en del af de samlede strategiske analyser, der blev igangsat som et led i ”Aftale om en grøn transportpolitik” (V, DF, LA, K, S, R og SF) fra 2009.

Rapport om rejsetidsvariabilitet i vejtrafikken

30. nov. 2015
Publikation

DTU Transport har på foranledning af Transport- og Bygningsministeriet og Vejdirektoratet udført et projekt om rejsetidsvariabilitet for vejtrafik.

Rapport: Økonomien i taxivognmandsbranchen

23. nov. 2015
Publikation

Deloittes analyse om økonomien mm. i taxibranchen.

Transportinfrastruktur i Jyllandskorridoren

16. nov. 2015
Publikation

Den dansk-tyske transportkommissions samlede afrapportering af infrastrukturprojekter med dansk-tysk interesse omkring Jyllandskorridoren.

Ekstern kvalitetssikring af den opdaterede trafikprognose af Femern Bælt-projektet

12. nov. 2015
Publikation

Teknisk rapport udarbejdet af Cowi.

Hvidbog: Hovedstadens letbane VVM-redegørelse

29. okt. 2015
Publikation

Som opfølgning på den offentlige høring af VVM-redegørelse for Letbanen på Ring 3, som blev afholdt fra den 12. maj 2015 til den 10. juli 2015, har Transport- og Bygningsministeriet behandlet de indkomne høringssvar i en Hvidbog.

Anlægsstatus første halvår 2015

31. aug. 2015
Publikation