Afrapportering - Kortlægning af tomme offentlige ejendomme

Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig har i foråret 2016 igangsat en kortlægning af tomme offentlige ejendomme i Danmark.

10. august 2016

Formålet med kortlægningen er at opnå viden om:

  • Antallet af tomme offentlige ejendomme
  • Ejerforholdene for de tomme ejendomme (stat, region, kommune)
  • Typen af tomme offentlige ejendomme (tidligere anvendelse, fx rådhuse, skoler, sygehuse, administrationsejendomme)
  • Beliggenhed for de tomme offentlige ejendomme (kommuner, bystørrelse mv.)
  • Alder for de tomme offentlige ejendomme
  • Periode, hvori ejendommene har stået tomme
  • De tomme ejendommes aktuelle status (til salg, midlertidigt anvendt til andet formål mv.)
  • De tomme ejendommes bevaringsværdi

Filer

pdf

Kortlægning af tomme offentlige ejendomme

1,98 MB Download