Gå til hovedindhold
Publikation

Notat om tidsværdi for gods på vej og bane

Incentive har på foranledning af Transport- og Bygningsministeriets samfundsøkonomiske projektgruppe gennemført en revision af tidsværdierne for gods på vej og jernbane til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet.

08. mar. 2016

Indhold

    Projektet omfatter et litteraturstudie af svenske erfaringer og resultater med tidsværdier for gods på vej og jernbane. Resultaterne er efterfølgende blevet overført til danske forhold og indarbejdet i de Transportøkonomiske enhedspriser 1.6 og i TERESA version 4.03. Formålet med projektet har været at imødekomme den stigende efterspørgsel efter at få alle erhvervsøkonomiske effekter med i den samfundsøkonomiske analyse.

    Resultatet af projektet er en tidsværdi for nationalt gods per ton/time på 2,49 kr. for vejgods og 3,89 kr. for jernbanegods (2010-priser), mens tidsværdien for transitgods på jernbane bliver 1,45 kr. per ton/time. Det har i denne omgang ikke været muligt at kvantificere en faktor for forsinkelsestiden.