Arbejdsgrupperapport om ændring af hastighedscirkulæret

Rapport om mulighederne for lokalt at nedsætte hastighedsgrænserne i tættere bebygget område.

09. marts 2017

I efteråret 2014 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på behovet for ændre reglerne om lokale hastighedsbegrænsninger. Arbejdsgruppen overgik i forbindelse med ressortomlægningen af færdselsområdet i juni 2015 fra Justitsministeriet til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL), Odense og Københavns Kommune, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU), Vejdirektoratet, Rigspolitiet, Københavns Politi, Fyns Politi og Justitsministeriet (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet). 

Arbejdsgruppen samlede anbefaling er, at der bør åbnes mulighed for en videre adgang til at fastsætte en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Filer

pdf

Arbejdsgrupperapport om ændring af hastighedscirkulæret

1,97 MB Download