Gå til hovedindhold

2018

38 resultater

Idekatalog over kollektive mobilitetsløsninger for en fast Kattegatforbindelse

23. dec. 2018

Publikation

Idékataloget er udarbejdet af Rambøll.

DTU-rapport om aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til stor knallert og lille motorcykel

21. dec. 2018

Publikation

DTU's forskningsrapport om aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til stor knallert og lille motorcykel. Rapporten består af i alt syv delnotater, hvoraf delnotat 1 indeholder scenarieberegninger og er en sammenfatning af de væsentlige konklusioner fra de øvrige seks delnotater.

Screening af en fast forbindelse over Kattegat

20. dec. 2018

Publikation

Strategisk analyse af en ren vejforbindelse samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Undersøgelse af fremskudt færgehavn ved Tårs

05. dec. 2018

Publikation

Nedenfor findes Sund og Bælts rapport med undersøgelsen og Rambølls eksterne kvalitetssikring.

Energiscreening 2018 - Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

03. dec. 2018

Publikation

Energirapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut.

Liste over ghettoområder pr. 1. december 2018

01. dec. 2018

Publikation

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.

Materiale fra forligskredsmøde om Signalprogrammet

22. nov. 2018

Publikation

Notater, rapport og slides fra mødet med forligskredsen den 22. november 2018.

Transport-, bygnings- og boligministerens lovprogram 2018-19

20. nov. 2018

Publikation

Arbejdsgruppe om penge under bordet ved handel med andelsboliger

05. nov. 2018

Publikation

Læs afrapporteringen til erhvervsministeren fra 'Arbejdsgruppe om penge under bordet ved handel med andelsboliger'.

Analyse - Huslejenævnsafgørelser og kommunalt styre

05. nov. 2018

Publikation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet analysen.