Gå til hovedindhold

Anlægsstatus 2. halvår 2018

Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område 2. halvår 2018.

Indhold

    Status for anlægs- og byggeprojekter 2. halvår 2018 beskriver status og udvikling i anlægs- og byggeprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område. Publikationen er opdelt på jernbaner, veje, bygninger, letbaner, Femern Bælt-forbindelsen, metro og øvrige projekter. Endvidere gives en summarisk status for puljeprojekter mv., EU-støtte, Infrastrukturfonden og den centrale anlægsreserve.

    Publikationen indeholder oversigtsskemaer for anlægs- og byggeprojekter og tilhørende totalbudgetter. Endvidere er der en kort gennemgang af hvert enkelt projekt. Gennemgangen indeholder oplysninger om formål, status og en vurdering af den budgetmæssige situation. Også igangværende undersøgelser gennemgås i orienteringen.

    I publikationen henvises der til ’Banedanmarks Anlægsplan 2030’ . Denne kan findes via linket nedenfor.