Gå til hovedindhold

Strategi for cyber- og informationssikkerhed 2019-2021 i transportsektoren

Indhold

    Analysen belyser it- og dataunderstøttelsen af branchens kritiske funktioner, disses overordnede sårbarheder, og sikringstiltag som branchen allerede arbejder med. Analysen munder ud i anbefalinger, for hvad branchen og myndigheder fremover kan arbejde med for at imødegå identificerede sårbarheder.