Strategi for cyber- og informationssikkerhed 2019-2021 i transportsektoren

07. januar 2019

Analysen belyser it- og dataunderstøttelsen af branchens kritiske funktioner, disses overordnede sårbarheder, og sikringstiltag som branchen allerede arbejder med. Analysen munder ud i anbefalinger, for hvad branchen og myndigheder fremover kan arbejde med for at imødegå identificerede sårbarheder.

 

Filer

pdf

Strategi for cyber- og informationssikkerhed 2019-2021 i transportsektoren

4,44 MB Download