Gå til hovedindhold
Publikation

Færgeanalyse - Grøn omstilling af danske indenrigsfærger

Analysen er udarbejdet af Cowi.

29. apr. 2021

Indhold

    Efter udgivelsen af rapporten, er Bilag B blevet opdateret. Bilaget er baseret på informationer, der kan hentes i Statistikbanken.dk og indeholder kun data for de ruter, der kan findes her. Bilaget er opdateret med en præcisering af, at afgange er dobbeltture, og at de viste gennemsnitlige antal passagerer og køretøjer også er opgjort per dobbelttur. Bilaget er også opdateret, så kategorien lastbiler omfatter alle typer af lastbiler inkl. busser. Endelig er nogle fejl i det oprindelige bilag rettet.

    Analyserne gennemført som grundlag for rapporten tager ikke udgangspunkt i Bilag B, men i informationer oplyst af færgeselskaberne. Det omfatter bl.a. færgestørrelsen og typen, årligt olieforbrug, sejltid, rutelængde, ophold i havn samt antal enkeltture. De fejl, der var i det oprindelige Bilag B, har derfor ikke haft indflydelse på rapportens resultater eller konklusioner.

    Det bemærkes endvidere, at der af rapporten fremgår to forskellige tal for de danske indenrigsfærgers samlede CO2-udledning på hhv. side 7 og 12. Forskellen på de to tal for CO2-udledningen fremgår ikke tydeligt af rapporten, og ministeriet kan derfor oplyse, at udledningen på de 203.440 ton CO2 på side 12 er beregnet på baggrund af færgeselskabernes indmeldte olieforbrug, og det er ikke alle færgeselskaberne, der har indmeldt deres forbrug. På side 7 i sammenfatningen fremgår det, at danske indenrigsfærger udleder 220.000 ton CO₂. Dette inkluderer førnævnte 203.440 ton CO₂, men indeholder også tal for de færgeselskaber, der ikke har indmeldt olieforbrug til COWI. For disse færger har COWI beregnet CO₂-udledningen på baggrund af færgens type og sejlads.

    Afslutningsvist bemærkes, at Analysen af grøn omstilling af danske indenrigsfærger er udarbejdet i 2020. Der er gang i en løbende teknologiske udvikling inden for grøn omstilling, og analysen er et øjebliksbillede på den udvikling på tidspunktet for dens tilbliven, hvorfor analysen også bør læses og anvendes sådan.