Gå til hovedindhold

2022

Kommissorium for strategisk analyse af ladeinfrastruktur til batteritog i Midt- og Vestjylland, på Svendborgbanen og i Nordjylland

Publikation
Infrastrukturplan 2035

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat 15 mio. kr. (2022-priser) til undersøgelse af etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur til batteritogsdrift i Midt- og Vestjylland, på Svendborgbanen og i Nordjylland. Der er samtidig afsat 650 mio. kr. til anlæg af ladeinfrastrukturen.

Udmøntning af midler fra pulje til bedre trafiksikkerhed til adfærdsregulerende tiltag i 2023

Infrastrukturplan 2035
Publikation

Med administrations- og udmøntningsgrundlag for 2023-2025, som blev behandlet af forligskredsen i juni 2022, blev der årligt afsat i alt 50 mio. kr., hvoraf der årligt skal udmøntes 5 mio. kr. til adfærdsregulerende tiltag.

Udmøntnings- og administrationsgrundlag for pulje til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbaner

Infrastrukturplan 2035

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på 275 mio. kr. til tilskud til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbanerne.

Udmøntnings- og administrationsgrundlag for pulje til bedre trafiksikkerhed i 2023, 2024 og 2025

Infrastrukturplan 2035
Publikation

Med infrastrukturplan 2035 er der afsat i alt 700 mio. kr. til en pulje til forbedring af trafiksikkerheden i perioden 2022-2035.

Kommissorium for strategisk analyse (fase 1-undersøgelse) af vigespor på Svendborgbanen

Publikation
Infrastrukturplan 2035

I aftalen om Infrastrukturplan 2035 er der afsat 6 mio. kr. til en undersøgelse af etablering af et vigespor på Svendborgbanen (Odense- Svendborg).

Udmøntnings og administrationsgrundlag for cykelpuljen i 2023, 2024 og 2025

Infrastrukturplan 2035
Publikation

Forligskredsen bag infrastrukturaftalen har udmøntet 200 millioner kroner til i alt 39 forskellige cykelprojekter på tværs af landet.