Gå til hovedindhold
Artikler

Horizon 2020 (transportdelen)

Transportområdet har en fremtrædende placering i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 (tidligere: 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling).

25. jun. 2019

Indhold

    Horizon 2020 dækker EU-budgetperioden 2014-2020 og har et samlet budget på ca. 80 mia. EUR.

    Programmet støtter forskning og innovation, der fremmer udviklingen af et europæisk transportsystem, som er ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt, sikkert og ukompliceret til gavn for alle borgere, økonomien og samfundet.

    Programmet henvender sig til universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.