Gå til hovedindhold
Artikler

Færgekontrakter

Transportministeriet har til opgave at foretage udbud og opfølgning på statens kontrakter vedr. færgedrift

30. sep. 2021

Indhold

  Transportministeriet varetager udbud af færgetrafik, der forbinder landsdelene og ikke udelukkende kan drives på kommercielle vilkår. Forud for et udbud afdækker Transportministeriet muligheder og konsekvenser af forskellige strategier.

  Når kontrakterne er indgået, gennemfører ministeriet opfølgning på kontrakterne for at sikre, at kontrakternes krav overholdes. Kontraktopfølgning omfatter de kontrakter, hvor trafikken er igangsat og kontrakter, hvor operatøren forbereder trafikstart. Derudover fører Transportministeriet tilsyn og gennemfører inspektioner af kontrakterne.

  Transportministeriet følger op på tre kontrakter om samfundsbegrundet færgetrafik, der er indgået med henholdsvis Danske Færger A/S og Molslinjen A/S. Efter fusionen mellem Danske Færger A/S og Molslinjen A/S, er Molslinjen A/S operatør på Transportministeriets tre færgekontrakter efter udbud.

  Færgekontrakterne omfatter ruterne: Bøjden-Fynshav, Samsø-Kalundborg og to ruter til Bornholm mellem Rønne og hhv. Ystad og Køge.

  De to færgekontrakter for besejling af Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg blev indgået med Danske Færger A/S (nu Molslinjen A/S) i juni 2013. I maj 2014 startede trafikken på Bøjden-Fynshav i henhold til den nye kontrakt. Trafikken på Samsø-Kalundborg havde driftsstart i januar 2015.

  Derudover følger Transportministeriet op på kontrakten med Molslinjen A/S om besejling af Bornholm, som løber indtil 31. august 2028.