Gå til hovedindhold

Samfundsøkonomisk analyse artikler

5 resultater

Samfundet tjener 8,39 kr., hver gang du cykler én km i stedet for at tage bilen

14. nov. 2023

Hver gang en dansker hopper på cyklen frem for at tage bilen, er det godt for både den enkelte og for samfundsøkonomien. Selvom effekten er lavere ved elcyklen, er der stadig en solid samfundsgevinst at hente.

Bredere økonomiske effekter

10. feb. 2022
Artikler

Bredere økonomiske effekter er en betegnelse for de indirekte samfundsøkonomiske effekter, der ligger ud over de direkte effekter for brugerne. Bortset fra effekter på arbejdsudbuddet medregnes bredere økonomiske effekter på nuværende tidspunkt ikke i samfundsøkonomiske analyser på transportområdet i Danmark.

Hjælpeværktøjer og publikationer vedrørende samfundsøkonomisk analyse

27. maj 2019
Artikler

Transportministeriet udfører i samarbejde med Vejdirektoratet, Banedanmark, Trafikstyrelsen, DTU Transport, Metroselskabet og eksterne konsulenter løbende projekter, der har til formål at forbedre den samfundsøkonomiske analyse. Dertil kommer det tværministerielle samarbejde. Nedenfor findes links til tværgående materiale.

Effekter i den samfundsøkonomiske analyse

13. apr. 2015
Artikler

Den samfundsøkonomiske analyse medregner en lang række effekter, som følge af et tiltag på transportområdet. Det drejer sig bl.a. om anlægs- og driftsomkostninger, tidsgevinster, effekter for miljø og klima, arbejdsudbudseffekter mv.

Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

13. apr. 2015
Artikler

I dette tema kan du blive klogere på den samfundsøkonomiske analyse på transportområdet og de centrale begreber og værktøjer.