Gå til hovedindhold
Taler og Artikler

Vi skal ryste posen

Bragt i Frederiksborg Amts Avis

30. maj 2023

Indhold

  Af transportminister Thomas Danielsen, Venstre

  For 119 år siden, i 1904, trillede den første danske rutebil ud på sin jomfrutur. Turen mellem Nykøbing Falster og Nysted var tyve kilometer lang og tog cirka tre kvarter.

  Der er heldigvis sket meget med bustrafikken siden da, og for mange mennesker er busserne en vigtig del af hverdagen for at komme på arbejde eller i skole, eller for at besøge familie og venner.

  Siden midten af 1900-tallet er privatbilismen også vokset, og i dag er bilen en fast del af mange danske husholdninger.

  Det har helt naturligt gjort trafikselskabernes passagergrundlag mindre -hvilket Covid-19 ikke har hjulpet på. Blandt andet derfor er trafikselskaberne i dag under pres. Og der er risiko for, at faldende passagertal kan føre til forringet service, hvilket gør tilbuddene mindre attraktive.

  Det er vi nødt til at gøre noget ved. For det er vigtigt, at borgere også kan komme rundt uden et kørekort. Den kollektive transport skal være med til at binde Danmark sammen. Derfor skrev regeringen også ind i regeringsgrundlaget, at der skulle nedsættes et ekspertudvalg, der skal kigge på strukturen i den lokale kollektive transport.

  Og jeg er glad for, at vi nu kan sætte navne på udvalgets ni medlemmer og at de kan gå i gang med arbejdet.

  Grundlæggende har udvalget fået tre opgaver. Den første er at kortlægge danskernes transportbehov og udvikle et katalog over kollektive mobilitetstilbud til forskellige geografier. Der er jo forskel på behovene i Sønderjylland og Storkøbenhavn.

  Den anden opgave er at afdække økonomien for trafikselskaberne og mulige modeller for en ny takststruktur.

  Og den tredje opgave er at komme med anbefalinger til en ny struktur for den lokale kollektive transport.

  Det er ikke en nem opgave, og udvalget kommer ikke med en fiks og færdig plan i næste uge. Men de skal afrapportere løbende, og forhåbentlig kan nogle af deres idéer sættes i spil hurtigt. Afrapporteringen af deres samlede anbefalinger skal være klar med udgangen af 2024, og de anbefalinger kan danne et udgangspunkt for, hvordan den kollektive transport måske ser ud i fremtiden, så vi sikrer gode, attraktive transporttilbud, uanset hvor i landet borgerne bor. Om det er i en større by, på landet eller på en af vores mange, dejlige øer.

  Jeg forventer, at udvalget ryster posen og kommer med løsningsforslag, der afspejler, at forskellige geografier og situationer skal håndteres forskelligt.

  Og jeg glæder mig til at følge udvalgets arbejde og modtage deres anbefalinger, så danskerne har gode kollektive mobilitetstilbud.