Gå til hovedindhold
Artikler

Lovstof

Transportministeriet er ansvarlig for et stort lovområde. Det drejer sig bl.a. om lovgivningen vedrørende erhvervstransport, luftfart, jernbane, veje, færdsel.

08. jun. 2023

Indhold

  I Folketingsåret 2022/2023 er følgende lovforslag vedtaget

  L19 Forslag til lov om dansk normaltid.

  Resumé:
  Lovforslaget går ud på at sikre et passende lovgivningsmæssigt grundlag for nøjagtig måling af tid, fordi den gældende lov fra 1893 om Tidens Bestemmelse er forældet. Forslaget skal samtidig sikre overensstemmelse mellem gældende lov og gængs praksis, hvor der anvendes den koordinerede universaltid (UTC). Med lovforslaget fastsættes dansk normaltid til at følge UTC tillagt 1 time.

  Loven forventes at træde i kraft den 26. marts 2023.

  L 54 Forslag til lov om ændring af færdselsloven

  (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte dyr m.v.).

  Resumé:
  Med lovforslaget lempes færdselslovens hegningspligt i de tilfælde, hvor det kan ske på en færdselssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

  Derudover ophæves bilag 1 i færdselsloven, da bilaget, som er en indholdsfortegnelse over færdselslovens kapitler og undertitler m.v., har mistet sin anvendelighed.

  Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

  L 62 Forslag til lov om ændring af jernbaneloven og lov om DSB.

  (Revision af visse regler på jernbaneområdet).

  Resumé:
  Lovforslaget præciserer en række gældende regler i jernbaneloven, så de efterlever EU-reguleringen på området, herunder i forhold til regler om adgang til stationer, kombiterminaler og jernbanerelaterede servicefaciliteter m.v.
  Lovforslaget gør det også muligt for Banedanmark i en overgangsperiode at udleje ombordudrustet materiel til de nye signalsystemer til jernbanevirksomheder.
  Derudover foreslås en kodificering af gæsteprincippet i jernbaneloven og en udvidelse af ekspropriationshjemmelen.

  Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

  L 111 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel.

  (Gennemførelse af ændring af udlejningsdirektivet).

  Resumé:
  Forslaget går ud på at sikre implementering af en række ændringer i Europa-Parlamentets og Rådets udlejningsdirektiv af 6. april 2022. Den største ændring i direktivet er, at medlemslande nu skal tillade, at deres egne transportvirksomheder kan benytte lejede køretøjer, som er indregistreret i en anden medlemsstat, til at udføre godstransport på deres område.

  Med lovforslaget sikres det, at godstransport udført med udlejningskøretøjer, som er indregistreret i et andet medlemsland, omfattes af godskørselsloven på lige vilkår med godstransport udført med dansk indregistrerede køretøjer. Endvidere skal det med forslaget undgås, at reglerne om arbejdsvilkår for og aflønning af udlånte chauffører efter godkørselsloven omgås, når der gøres brug af udlejningskøretøjer, der er indregistreret i et andet medlemsland.

  Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2023.

  Nedenfor er der links til hjemmesider, hvor du kan læse mere om lovgivningsarbejdet på Transportministeriets område