Gå til hovedindhold

Ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har opslået den anden ansøgningsrunde inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF).

Indhold

  Fonden støtter udbygningen af transportinfrastruktur på det transeuropæiske transportnet (TEN-T). 

  Ca. 1,1 mia. EUR, svarende til ca. 8,2 mia. kr., udbydes i den frie pulje, som projekter fra alle EU-lande kan ansøge. Ansøgningsrunden henvender sig både til private og offentlige aktører.

  Ansøgningsrunden dækker transportinfrastrukturprojekter inden for alle transportformer med særligt fokus på trafikstyringssystemerne SESAR (luftfart), ERTMS (jernbane) og ITS (vej) samt det maritime program ''Motorways of the Sea''. Endvidere er der mulighed for at søge støtte til projekter vedr. nye teknologier og innovation, multimodale logistikplatforme, sikker infrastruktur og transportinfrastruktur i byknudepunkter. 

  Der kan søges om EU-støtte til enten ’’studies’’ (projekteringsfase m.v.) eller ’’works’’ (egentligt anlægsarbejde). Der kan dog ikke søges støtte til generelle anlægsprojekter inden for vej og jernbane. 

  Generel forskning og udvikling inden for transportsektoren er ikke dækket af ansøgningsrunden. Her kan der i stedet søges inden for transportdelen af EU's forskningsprogram Horizon 2020.

  Frister:
  Fristen for ansøgninger til Kommissionen er den 16. februar 2016. Ansøgere indsender selv ansøgningen til Kommissionen.

  Alle ansøgninger med dansk involvering skal dog valideres af Transport- og Bygningsministeriet, før ansøgningen indsendes til Kommissionen. Den samlede ansøgning sendes til Transport- og Bygningsministeriet senest den 11. januar 2016 til: tro@trm.dk. Ansøgninger indkommet efter den 11. januar 2016 vil ikke blive behandlet.

  Hvis man ønsker at søge, anbefales det desuden, at man kontakter Transport- og Bygningsministeriet så tidligt i processen som muligt på en af de relevante mailadresser nedenfor.

  Yderligere information kan findes på:
  Transportministeriets temaside om det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

  Ansøgningsrundens hjemmeside hos Kommissionens transportagentur, INEA, som fortæller om ansøgningsrundens prioriteter og afsatte beløb, og hvor der findes links til de relevante dokumenter, inkl. ansøgningsformularer og ansøgningsguide. Følg link nedenfor.

  Yderligere baggrund om ansøgningsrunden kan findes hos INEA.

  Kommissionen afholder orienteringsmøde om ansøgningsrunden på CEF Transport Info Day i Bruxelles den 30. november 2015. Yderligere information kan findes her.

  Følgende personer kan kontaktes i Transport- og Bygningsministeriet:

  Thomas Rousing-Schmidt på tro@trm.dk angående generelle henvendelser

  Henrik Tornblad (Trafik- og Byggestyrelsen) på heto@tbst.dk angående generelle henvendelser

  Kristian Baasch Pindbo på krp@trm.dk angående maritime projekter.

  Flemming Schnipper Christensen (Trafik- og Byggestyrelsen) på flch@tbst.dk angående lufttrafikstyringssystemet SESAR.

  Kristoffer Bang Refberg på kbr@trm.dk angående ERTMS (trafikstyringssystem på jernbaneområdet)

  Anders Bak Sørensen (Vejdirektoratet) på abas@vd.dk angående ITS (intelligente transportsystemer på vejområdet).

  Frederik Hoedeman (Vejdirektoratet) på frho@vd.dk angående vejprojekter.

  Martin Hellung-Larsen (Trafik- og Byggestyrelsen) på mhl@tbst.dk angående nye teknologier, fx inden for elbiler og brintbiler.