Gå til hovedindhold

Droner kan skabe grobund for vækst

Ny rapport foreslår, at Folketinget indfører mere præcise regler for droner. Det vil gøre det lettere at udnytte det store potentiale for vækst, dronerne giver for mange erhverv.

Indhold

  Danmark kan blive foregangsland i EU på det voksende marked for små droner. Brugen af droner er allerede i vækst. Det kræver et eftersyn af de eksisterende regler.

  Derfor fremlægger Transportministeriet i dag en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe med forslag til regulering af brugen af droner både erhvervsmæssigt og privat.

  De nye regler, som rapporten foreslår, skal imødekomme ønsker fra erhvervslivet om lettere adgang til brugen af droner, og samtidig skal fritids- og hobbybrugere have enkle og bedre rammer for at bruge de helt små ”legetøjsdroner”.  

  Dog skal sikkerheden have højeste prioritet. Så rapporten rummer også forslag til registrering og elektronisk identifikation (”nummerplader”) af droner som modtræk mod ulovlig eller samfundsskadelig anvendelse. Det vil også styrke hensynet til privatlivets fred, at man kan identificere dronen.

  Transportminister Magnus Heunicke mener, dronerne åbner mange muligheder for både erhvervslivet og den offentlige sektor:

  - Droner kan blive et fantastisk hjælpemiddel for mange erhverv. 

  - EU-kommissionen har forudsagt, at droneteknologien kan give 150.000 nye job og en omsætning på 15 milliarder euro frem mod 2050. Ved at være foregangsland på området kan vi sikre danske virksomheder en stor andel i den udvikling.

  - Landbruget bruger allerede droner til at afdække behovet for sprøjtemidler lokalt på den enkelte mark. Det er en gevinst for miljøet, og også dyrelivet kan skånes i høsttiden med hjælp af droner. 

  - Natur- og miljøovervågning, inspektion af veje, ledningsnet, bygninger og vanskeligt tilgængelige områder vil kunne løses billigere end ved brug af bemandede helikoptere og fly, og endelig er der et stort potentiale for beredskabet i den nye teknologi, for eksempel ved eftersøgninger og brand, siger Magnus Heunicke.


  Luftrummet op til 150 meter reguleres i den nationale luftfartslovgivning. Her har Trafikstyrelsen indtil nu givet tilladelse til brug af droner ved at dispensere fra den eksisterende lovgivning.

  Den nye rapport foreslår en bagatelgrænse i loven, så droner under 250 gram principielt undtages for regulering. Brugen af små legetøjs- og hobbydroner er i dag underlagt lovgivning, så det faktisk er ulovligt at bruge dem udendørs i parker og bymæssig bebyggelse.

  For større droner – op til 25 kg - foreslår rapporten, at der indføres forskellige kategorier af dronebeviser (”kørekort”) til brugerne, GPS-logning og mulighed for elektronisk registrering.   

  Konkret foreslår rapporten, at der kommer et register for droner, som politiet og Trafikstyrelsen kan bruge til at håndhæve reglerne og højne sikkerheden. Registeret skal omfatte dronernes ”nummerplader”, navne på ejerne og navne på indehavere af dronebeviser.

  Rapportens forslag er blevet til i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet.

  Hvis anbefalingerne følges, vil det kræve ændringer i luftfartsloven, som Regeringen i givet fald tidligst kan fremsættes forslag om til efteråret.

  -Nu har en arbejdsgruppe lavet en rapport med en større forslagspakke. Før regeringen tager endelig stilling til forslagspakken, har jeg besluttet at sende rapporten i høring, så vi kan få alle synspunkter med, siger Magnus Heunicke.