Gå til hovedindhold

Enighed om internet i tog

Banedanmark, DSB, Arriva og teleoperatørerne har udarbejdet et ”Letter of intent” med henblik på, at passagererne inden for de næste to-tre år skal have god mobildækning, inklusive en WiFi-løsning på hele statens jernbanenet. Dermed kan toget bruges som funktionsdygtig arbejdsplads.

Indhold

  Det bliver i de kommende år langt nemmere at passe jobbet fra et togsæde. 

  Banedanmark, DSB, Arriva og teleoperatørerne har på baggrund af en ny analyse sat sig det fælles mål, at der skal være gode mobil- og internetforbindelser inklusive Wi-Fi inden for to-tre år. 

  Det er sket i et såkaldt ”Letter of intent”, som parterne har udarbejdet.

  Den nye analyse, som Banedanmark har lavet sammen med DSB, Erhvervsstyrelsen og internationale rådgivere, viser, at internetdækningen i dag er utilstrækkelig. Der er huller i dækningen, og signalet har svært ved at trænge igennem togets overflade, og det har hverken kunnet betale sig for teleoperatørerne at forbedre dækningen langs banen eller at støtte op om Wi-Fi i togene.

  Analysen er oprindeligt igangsat som følge af regeringens Togfondsaftale af 14. januar 2014, hvoraf det fremgår, at passagererne bl.a. skal kunne anvende toget som en funktionsdygtig arbejdsplads. Og forligskredsen har også reserveret 100 millioner kr. til at udbygge og opgradere masteinfrastrukturen.

  Analysen giver et samlet bud på en løsning, som tele- og togoperatørerne nu støtter op om, og som betyder at togene skal have såkaldte repeatere, som forstærker internetsignalet i togene, at der skal være Wi-Fi, både på stationer og i tog, samt at der skal ske en udbygning og opgradering af Banedanmarks masteinfrastruktur, som teleoperatørerne skal forsyne med et bedre signal. 

  Men det vil tage nogle år at nå målet. Det skyldes bl.a., at der er tale om et teknisk kompliceret område og at det tager tid at etablere de fysiske opgraderinger, udbygninger og installationer langs banen og i togene for at sikre dækning og kapacitet samt at der gennemføres udbud af Wi-Fi m.v. 
   
  Transportminister Magnus Heunicke udtaler: 

  - Det er et stort skridt frem, at ikke blot forligskredsen, men også teleselskaberne, DSB og Arriva bakker op om, at vi skal have et velfungerende internet i togene, og at de har sat en frist, vi kan holde dem op på.

  Godt internet er nemlig en forudsætning for, at toget kan bruges som arbejdsplads, og at det for alvor er konkurrencedygtigt i forhold til transport med fly og biler.

  Men jeg er – ligesom alle andre togpassagerer – utålmodig. Vi skal have det til at fungere så hurtigt, det overhovedet er muligt.