Gå til hovedindhold

Europa-Kommissionen godkender finansieringsmodellen for Femern Bælt-projektet

Europa-Kommissionen har den 23. juli 2015 afgjort, at finansieringen af Femern Bælt-projektet er forenelig med EU-retten.

Indhold

    Europa-Kommissionen har den 23. juli 2015 truffet afgørelse vedr. finansieringsmodellen for Femern Bælt-projektet, som Danmark tidligere har anmeldt til Kommissionen.
    Kommissionen godkender finansieringsmodellen for projektet, som vedrører planlægning, anlæg og drift af den faste forbindelse over Femern Bælt samt opgraderingen af de danske landanlæg for vej og jernbane.
    Der er tale om den såkaldte statsgarantimodel, hvor staten garanterer for de lån, som selskabet Femern A/S optager. Statsgarantimodellen anvendes også i forbindelse med de faste forbindelser over Storebælt og Øresund.
    Europa-Kommissionens pressemeddelelse kan læses her.